Hydrogenace

Hydrogenace je chemická reakce, při které reaguje molekula vodíku H2 s jinou sloučeninou nebo prvkem. Mezi nejčastější aplikace hydrogenace patří redukce násobných vazeb nebo jiných funkčních. Zpravidla bývá prováděna v přítomnosti katalyzátoru (např. paladium, nikl, nebo platina). V závislosti na aktivitě substrátu a katalyzátoru se hydrogenace provádí za různých teplot a tlaků. Provádění hydrogenace za vysokého tlaku vede k rychlejší adsorbci vodíku na povrch katalyzátoru - tím je zvýšena jeho dostupnost a aktivita pro vlastní proces hydrogenace. Pro tento způsob zvýšení reaktivity jsou pak s výhodou používány vysokotlaké chemické reaktory (někdy též nazývané autoklávy). Důležitým parametrem je u nich jednak maximální dosažitelná teplota a tlak, účinný způsob zavádění plynného vodíku do kapalné fáze, ve které je většinou hydrogenace prováděna. V řadě případů může bát výhodné použít autokláv, který je plně inertní (omezení katalýzy vedlejších reakcí, nebo korozi odolnost).

Řešíte hydrogenaci?

Potřebujete poradit s procesem hydrogenace a vybrat vhodné řešení pro stanovené teploty a tlaky? Poskytneme Vám bezplatnou konzultaci. Jsme oficiální zástupci výrobce Büchi Glas Uster v ČR.

Kontaktovat Donau Lab

Přístrojové vybavení pro hydrogenaci

DONAU LAB v ČR a SR oficiálně zastupuje tyto značky:

Nezávazná konzultace

Ozveme se Vám zpátky a poradíme Vám s Vaší aplikací. Konzultace je zdarma. Jsme v Česku i na Slovensku.