TLC: Tenkovrstvá chromatografie

Tenkovrstvá chromatografie (TLC - thin-layer chromatography) je rychlá separační analytická metoda, která slouží k rozdělení jednotlivých látek ve směsích. Dělení se provádí na základě odlišné afinity jednotlivých složek (jejich ochoty reagovat se jiným atomem nebo sloučeninou) k tenké vrstvě.

Postup při TLC | Aplikace TLC | Kritika TLC | TLC Efektivněji
Vylepšená TLC

Jak se dělá TLC ve 21.století?

HPTLC

Postup při TLC

1. Nanesení vzorku

Chromatografie na tenké vrstvě získala svůj název podle způsobu svého provedení, kdy na rovnou desku (nejčastěji skleněnou, nebo na hliníkovou fólii) je pevně nanesena tenká vrstva stacionární fáze (nejčastěji silikagel, nebo C18, alumina, atd.). Na spodní okraj desky se nanese směs určená k dělení.

2. Vyvíjení

Následně je deska postavena do směsi rozpouštědel, tzv. mobilní fáze, ve vyvíjecí komoře. Mobilní fáze samovolně vzlíná po tenké vrstvě a unáší s sebou jednotlivé složky dělené směsi. V závislosti na afinitě jednotlivých sloučenin ve směsi dochází k dělení. Čím je afinita látek ke stacionární fázi vyšší, tím pomaleji po tenké vrstvě migrují vzhůru. Afinitu látek lze ovlivnit volbou mobilní fáze.

3. Derivatizace

Následuje Pre- nebo postchromatografická derivatizace (nejčastěji prováděna postřikem celé desky) vhodným činidlem a následným vizuálním pozorováním. Derivatizace může být doplněna, nebo nahrazena, aplikací vysoké teploty na desku (např. tvorba popele).

4. Detekce

Detekce jednotlivých sloučenin může být provedena přidáním fluorescenčního indikátoru do stacionární fáze a následným osvícením desky UV světlem (nejčastější vlnová délka pro excitaci je 254 nm). Látky, které absorbují v UV oblasti zhášejí fluorescenci přidaného indikátoru.
Potřebujete pomoci?

Chystáte se ve své laboratoři aplikovat metodu TLC? Chcete získávat výsledky rychle, levně a spolehlivě? Obraťte se na nás. Poskytneme Vám konzultaci zdarma.

Kontaktovat Donau Lab

Aplikace TLC

Jaké problémy lze řešit tenkovrstvou chromatografií?

  • Potřebuji velmi rychle stanovit složení směsi látek.
  • Potřebuji stanovit složení velmi složité směsi.
  • Potřebuji stanovit složení směsi látek, které nelze detekovat pomocí UV absorbce.
Případová studie

Podívejte se, jak metoda HPTLC pomohla přesně stanovovit obsah THC v konopí setém (Cannabis sativa).

Případová studie

Kritika TLC

TLC je metodou poměrně letitou a úspěšně používanou v řadě aplikací. Obzvláště vyniká v případech, kdy se provádí analýza složitých směsí, vzorky se obtížně aplikují (např. různé masti), nebo pokud je výhodou možnost paralelní analýzy velkého souboru směsí.

V klasickém pojetí trpí TLC několika neduhy. Jedná se hlavně o obtížné a špatně kvatifikovatelné nanášení vzorků na desku. To se nejčastěji provádí kontaktně kapilárou, nebo stříkačkou. Dochází tak k nerovnoměrnému a nehomogennímu nanesení vzorku na tenkou vrstvu. Důsledkem je nekvalitní separace a obtížné vyhodnocení.

Dalším problémem je často obtížná opakovatelnost separace. Ta je zapříčiněna dvěma faktory. Důležitou roli hraje vlhkost stacionární fáze (která je závislá na vlhkosti vzduchu) - ovlivňuje afinitu jednotlivých sloučenin k tenké vrstvě. Druhým faktorem je poměrně složitý systém ustavení rovnováhy par jednotlivých rozpouštědel uvnitř vyvíjecí komory.

TLC efektivněji

Jak dělat tenkovrstvou chromatografii efektivně?

Zde zmíněné nedostatky lze jednoduše a elegantně překonat použitím přístrojového vybavení pro HPTLC od společnosti CAMAG. Můžeme tak automatizovaně a s velmi vysokou mírou opakovatelnosti provádět separace na tenké vrstvě při zachování všech výhod klasického TLC.

Využitím metody HPTLC od společnosti Camag lze také výrazně snížit provozní náklady v důsledku provádění paralelní analýzi velkého množství vzorků. Podívejte se jak metoda HPTLC funguje.

HPTCL vs TLC

Prostudujte si podrobněji na hlavní rozdíly mezi vylepšenou HPTLC a klasickou TLC.

HPTLC vs TLC
DONAU LAB v ČR a SR oficiálně zastupuje tyto značky:

Nezávazná konzultace

Ozveme se Vám zpátky a poradíme Vám s Vaší aplikací. Konzultace je zdarma. Jsme v Česku i na Slovensku.